Het intrigeert mij dat overheid en bedrijfsleven een andere taal spreken en elkaar moeilijk begrijpen. 87% van de bedrijven heeft weleens problemen met de overheid. Ik spreek zowel de taal van de ondernemer als die van de ambtenaar. Is het niet ideaal dat je als bedrijf de overheid gaat ervaren als praktisch, meedenkend en besluitvaardig? Als bedrijf kan je eindelijk weer verder; de plannen kunnen worden uitgevoerd. Ook de overheid is minder tijd en geld kwijt aan procedures en bezwaren. Weet je dat bedrijven, burgers en overheden jaarlijks samen miljoenen uren kwijt aan bezwaar- en beroepsprocedures? (Rapport “Een luisterend oor”, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 23 april 2008). Bouwine Lokkerbol (ing.) studeerde milieukunde. Daarna is zij gaan werken bij de overheid en heeft zij ervaring met vergunningen en handhaving.