Bouwine Lokkerbol studeerde milieukunde. Daarna is zij als toezichthouder gaan werken bij de overheid. Bouwine kent de technische inhoud en de juridische procedures. Hoe de hazen lopen bij de overheid? Zij weet het. Ook heeft zij weet van alles wat te maken heeft met vergunningen en handhaving: Omgevingswet, zienswijzen, dwangsommen, certificaten, audits, richtlijnen.

In 2011 heeft Bouwine Bureau Lokkerbol opgericht. Het is haar missie het bedrijfsleven te helpen om effectief en efficiënt te communiceren met overheden, en andersom. Het intrigeert haar dat overheid en bedrijfsleven zo’n andere taal spreken en elkaar vaak moeilijk begrijpen. Wederzijdse kennis over en respect voor elkaars positie kunnen dit vergemakkelijken.

Bouwine spreekt zowel de taal van de overheid als die van het bedrijfsleven, is goed in het verbinden van partijen en houdt ervan problemen op te lossen.