Bureau Lokkerbol óók voor de overheid

Overheden willen graag bedrijven naar hun gebied toehalen. Als overheid heb je de maatschappelijke taak een goede inbedding van het bedrijf te regelen in de omgeving en dat het bedrijf goede zorg gaat hebben voor het milieu. Daar komt veel bij kijken.
Het contact dat een bedrijf met de overheid heeft, spitst zich toe op de vergunningverlener en de toezichthouder. In hun persoonlijke benadering vertonen ambtenaren grote verschillen. De overheid is zich daar soms onvoldoende van bewust. Dit kan -terecht of onterecht- invloed hebben op het ondernemersklimaat.
De vergunningverlener heeft het gevoel dat het bedrijfsleven altijd maar snel, snel wil en hij het gevoel krijgt te worden geschoffeerd in zijn maatschappelijke taak. Hij werkt voor het algemeen belang en het is zijn taak te zorgen voor een vergunning waar zowel bedrijf als toezichthouder mee kunnen werken.
De toezichthouder krijgt de naleving van de regels nooit honderd procent, maar dat is wel waar hij naar streeft. De praktijk is dat er veel tijd en aandacht gaat zitten in bedrijven die een risico kunnen vormen en waarmee de communicatie vaak stroef verloopt.
Bouwine Lokkerbol heeft jarenlange ervaring als toezichthouder en helpt de overheid bij vergunningstrajecten en met de aanpak van risico- en aandachtsdossiers. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de uitvoering van de WABO-VTH taken.

Contact

Je kunt mij bereiken via: bouwine@lokkerbol.eu, 06 13876563 of je kunt een afspraak inplannen in mijn agenda

Bureau Lokkerbol - T:0613876563 - bouwine@lokkerbol.eu