Ervaar jij ook bureaucratisch leed?

Kim kreeg een nieuwe baan 150 kilometer van hun huis. Zij en haar partner besloten in het voorjaar met hun kinderen te gaan verhuizen naar een plek dichtbij Kim’s nieuwe werk. Zo’n gezinsverhuizing met schoolgaande kinderen heeft veel voeten in de aarde. De verkoop van hun huis verliep soepel en snel. Ook hadden ze onverwacht snel een, voor hun perfect huis met parkeerplaats, gevonden dichtbij Kim’s nieuwe werk. De hypotheek kwam snel rond en ook vonden ze een fijne school en naschoolse opvang. Ze zouden half juli verhuizen, mooi op tijd voordat Kim 1 augustus ging starten in haar nieuwe baan.

Het liep anders.

De parkeerplaats bij de woning ligt op grond die door de gemeente in erfpacht is uitgegeven. Kim had hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Het is een formaliteit die snel geregeld kan worden, zo hoorde ze.

Het duurde maar liefst drie maanden voordat de gemeente hiervoor toestemming verleende. Pas na het krijgen van dat standaardbriefje kon de notaris het huis met parkeerplaats overschrijven en kregen Kim en haar partner de sleutels.

Zodoende gingen hun drie kinderen pas na de herfstvakantie naar hun nieuwe school en heeft Kim drie maanden lang 300 kilometer per dag moeten forenzen.

Wil jij dit soort gedoe voorkomen? Bureau Lokkerbol helpt als onafhankelijk intermediair bouwen aan vertrouwen tussen overheid en burgers: we kiezen samen de goede argumenten, de juiste toon en een passende aanpak.