De geest van de wet

In de geest van de wet

Bram, milieucoördinator van een kunstmestbedrijf heeft een toezichthouder op de koffie. Deze keer let de toezichthouder extra op of het bedrijf energiezuinig omgaat met gas en elektriciteit. Tijdens de bedrijfscontrole blijft de aandacht van de toezichthouder hangen bij een niet-geïsoleerde cv-leiding in een van de productieruimtes. Volgens de regels moet die voorzien zijn van isolatiemateriaal. Bram heeft dit deel van de leiding bewust nooit laten isoleren.

De warmte die de verwarmingspijp afgeeft wil hij niet missen in de productieruimte. ‘Je kunt het in feite zien als een mini-radiator’ zegt Bram.

Of toch de letter …

Ondanks het doordachte handelen van Bram bekijkt de toezichthouder het anders. Hij blijft van oordeel dat het bedrijf niet voldoet aan de voorschriften. Dat klopt feitelijk gezien ook.

Een ambtenaar heeft in zijn werk altijd ruimte voor een eigen interpretatie. Voor Bram is het jammer dat de toezichthouder niet kijkt naar de geest van de wet. Als overheid wil je dat bedrijven uit zichzelf de regels gaan naleven; intrinsiek gemotiveerd zijn. Je kunt immers niet bij elk stoplicht een agent zetten. Door deze reactie bereikt hij het tegenovergestelde bij Bram. Want hoewel Bram er voor zorgde dat de fabriek een behoorlijke energiebesparing realiseerde, is hij er wel even klaar mee. Zijn motivatie voor dit onderwerp is flink gedaald.

Wil jij dit soort gedoe voorkomen? Bureau Lokkerbol helpt als onafhankelijk intermediair bouwen aan vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven: we kiezen samen de goede argumenten, de juiste toon en een passende aanpak.

Download hier de tips voor een soepeler vergunningentraject met de overheid.