Overheid, neem de tijd

Overheid, neem de tijd

Roos, juridisch medewerker bij de overheid, ziet een mailbericht binnenkomen. Het is een bezwaarschrift. Dat zal toch niet van Roelofsen zijn? Ja, dat is het wel. Samen met haar collega’s had Roos hard en zorgvuldig aan zijn dossier gewerkt om de aangevraagde werkzaamheden mogelijk te maken. Wat hij wilde kon niet helemaal vergund worden. Ze had nog wat vragen gesteld aan Roelofsen per mail maar niet op tijd antwoord gekregen. Ze moesten door met de procedure. Ook had ze alweer een volgende zaak op haar bord liggen.

Als juridisch medewerker zal Roos het bezwaar afhandelen, dat is nu eenmaal onderdeel van haar werkzaamheden. En dan hopen dat Roelofsen zich erbij neerlegt en dat het niet komt tot een beroepszaak. Niet dat ze zich daar zorgen over maakt, ze is ervan overtuigd dat het besluit juridisch correct is genomen. Het vraagt wel veel tijd, terwijl ze meer dan genoeg te doen heeft. Het zal haar werkdruk verhogen.

Het kan ook anders. Zonder onnodige omwegen en in het voordeel van beide partijen.

De kans is groot dat Roelofsen niet goed begrijpt waarom hij niet alles vergund kan krijgen. Roos zou er goed aan doen om hem te vragen of hij in een gesprek uit wil leggen waar het hem precies om gaat. Zo ontstaat er ruimte voor achterliggende beweegredenen en eventuele emoties en irritaties. Daarmee maakt ze een prettig gebaar naar Roelofsen. Die voelt zich gehoord en serieus genomen. Roos onderzoekt wat de onderhandelingsruimte is om aan zijn bezwaren tegemoet te komen. Deze werkwijze kan ervoor zorgen dat het besluit, ook als het negatief blijft uitvallen, eerder aanvaard wordt door Roelofsen.

Zo’n gesprek kost toch veel tijd?

Ja, maar je wint er veel meer mee. De bezwaarmaker trekt geregeld het bezwaar in en verkrijgt meer vertrouwen in de overheid. En de ambtenaar ervaart meer waardering voor het werk dat ze met maatschappelijke bevlogenheid doet.

Wil jij dit soort gedoe voorkomen? Bureau Lokkerbol helpt als onafhankelijk intermediair bouwen aan vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven: we kiezen samen de goede argumenten, de juiste toon en een passende aanpak.

Klik hier om  tips te ontvangen voor een prettiger samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.