Wat kun je doen om minder afhankelijk te zijn van de overheid bij het verkrijgen van vergunningen, subsidies of toezicht?

Wat kun je doen om minder afhankelijk te zijn van de overheid bij het verkrijgen van vergunningen, subsidies of bij controles?

Laatst sprak ik met Elza, directeur van een opslagbedrijf. Zij had met de Omgevingsdienst gedoe over het wel of niet moeten aanpassen van de vergunning. Zij baalde ervan dat de overheid hierop het monopolie heeft. Als het kon, dan zou ze dat per direct met een ander instituut goed willen regelen.

Deze ergernis hoor ik vaker en volgens mij gaat het vooral over het hanteren van de spelregels.

Monopoly spelen vind ik leuk, het levert vaak een grappige onderlinge strijd op. Minder prettig is het als er spelers meedoen die andere spelregels hanteren. Zeker als je daar pas tijdens het spel achter komt. Krijg je nu wel of geen dubbele premie als je op ‘Start’ uitkomt? En wat gebeurt er bij ‘Vrij Parkeren’? Krijg je dan de pot met geld? En ligt daar dan het geld van alle betaalde boetes? Of gingen die boetes naar de bank? Zeker als het spannend wordt is het niet fijn als hierover onenigheid ontstaat.

Kortom: de spelregels moeten vooraf duidelijk zijn.

En zo is het ook tussen de overheid en bedrijven. Je mag verwachten dat de verschillende vertegenwoordigers van die overheid eensgezind dezelfde spelregels hanteren en die aan jou bekend maken bij de start van het spel.

Dat speelt wel zo prettig, zéker als het spannend wordt.

Wil jij dit soort gedoe voorkomen? Bureau Lokkerbol helpt als onafhankelijk intermediair bouwen aan vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven: we kiezen samen de goede argumenten, de juiste toon en een passende aanpak.