Wat te doen bij een andere interpretatie van regels door de overheid?

Hans, eigenaar van een betonfabriek, ritst de brief open van de Omgevingsdienst. Nu krijgt hij tóch een dwangsom opgelegd voor het niet correct naleven van een voorschrift. €25.000,- per dag zolang hij doorgaat met één van de bedrijfsactiviteiten. De nieuwe toezichthouder past de regels op een andere manier toe dan de eerdere inspecteur.Dat vindt Hans onterecht en dat heeft hij ook gezegd tijdens de controlebezoeken van de nieuwe milieu-inspecteur.

Dat kan toch niet waar zijn?

Hans had het idee dat het wel over zou waaien. Zijn familiebedrijf heeft immers nooit gedoe gehad met de overheid. Bovendien werken zij al jaren op deze manier. En volgens Hans is dit ook in lijn met het voorschrift. Hij heeft dan ook geen werk gemaakt van waar deze inspecteur op wees omdat hij het idee had dat hij begrepen werd. Hij vertrouwde erop dat het wel goed zou komen, ook met deze toezichthouder.

Dit is typisch een geval van onderschatting van de overheid. Vanuit Hans zijn perspectief is het heel begrijpelijk hoe het is gelopen. De overheid heeft echter een ander perspectief. Zij volgt een vastgesteld stappenplan hoe om te gaan met bedrijven die de regels niet naleven. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de overheid hier gemotiveerd van afwijken. Als je dan, zoals Hans je bezwaren niet op papier zet en ervan uit gaat dat het wel losloopt, dan is de confrontatie hard.

Wil jij dit soort gedoe voorkomen? Bureau Lokkerbol helpt als onafhankelijk intermediair bouwen aan vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven: we kiezen samen de goede argumenten, de juiste toon en een passende aanpak.

Download hier de tips voor een soepeler vergunningentraject met de overheid.